Regulamin

Regulamin sklepu Under4you.pl obowiązujący do 25.12.2014

 

Under4you.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie under4you.pl, prowadzony przez firmę IMPORTPOL z siedzibą w Katach Wrocławskich, przy ul. Ks.J.Popiełuszki 2 lok. 5, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Ministra Gospodarki z którym Klienci mogą się kontaktować elektornicznie pod adresem info@under4you.pl lub telefonicznie 0-793-393-122


1. Under4you.pl(dalej zwanym ''sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową, dostępną w domenie under4you.pl.

2. Klient ma możliwość korzystania ze skelpu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta na under4you.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze sklepem dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza z załącznika nr 1 obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy konta. 

3. Celem dokonania rejestracji i utworzenia Konta w sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklepem.

4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu zawieraja 23% podatek VAT. Każda tranasakcja dokonywana pomiędzy sklepem a Klientem potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub na życzenie Klienta fakturą VAT. Potwierdzenie transakcji wysyłane jest razem w paczce z towarem.

6. Zamawiane produkty dostarczane są przy współpracy firm kurierskich i operatora pocztowego - Poczty Polskiej. Klient sklepu ponosi koszt dostawy określny w cenniki " Koszt Dostawy" 

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

8. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt lub produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze przesyłki. 

9. Sklep oferuje następujące formy płatności:

I) PRZELEWEM. Płatność przelewem rozumie się jako przelanie kwoty za zakupione towary na konto sklepu:

Numer konta:  56 1160 2202 0000 0001 6791 1452

Odbiorca: IMPORTPOL ul: Kś.J.Popiełuszki 2 lok. 5, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj Dolnośląskie

II) PayU. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU oraz Paypal dotyczą kart kredytowych oraz szybkich przelewów wewnętrznych.

III)ZAPŁATA PRZY ODBIORZE. Płatność za pobraniem rozumie się jako dokonanie płatności przez Klienta w chwili odbioru paczki na Poczcie Polskiej. 

10. Każdy produkt posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez 24 miesiące od daty zakupu.

11. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku rozpoczęcia procedury gwarancyjnej, Klient powinien skontaktować się ze sklepem drogą e-mailową lub telefoniczną i odesłać reklamowany produkt do magazynu zwrotów sklepu.

12. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. 

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji klient powinien poinformować sklep dogodnym dla siebie kanałem o swoim zamiarze i przesłać wypełniony formularz zwrotu towaru do sklepu jak i odesłać towar na adres magazynu podany we wzorze formularza.

14. Wszystkie informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w parametrach produktu.

15. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 i 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz zwrócić zakupiony produkt w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać ze wzoru znajdującego się poniżej:

Formularz odstąpienia od umowy:

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .................................................

numer oferty..................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................

data odbioru ..................................................................


Imię i nazwisko.................................................................
Adres................................................................................
Data.................................................................................

Przesyłkę nadaj na adres:

IMPORTPOL o/ Wrocław

ul: Dzierżonia 18E lok. 4

52-413 Wrocław

 


Regulamin sklepu Under4you.pl obowiązujący do 24.12.2014

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


 1. Sklep internetowy Under4you.pl (zwany dalej Under4you.pl) prowadzi firma IMPORTPOL Tomasz Dykier z siedzibą w Kątach Wrocławskich , przy ul. Kś.J.Popiełuszki 2 lok.5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod numerem 3661/2007. 
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie under4you.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują określonych kosztów przesyłki.
 3. Under4you.pl zastrzega, iż produkty w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklepu.
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia", podania danych osobowych oraz wysyłkowych.
 4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu under4you.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Under4you.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Under4you.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Under4you.pl zastrzega sobie maksymalny czas realizacji zamówienia w ilości 10 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

III. FORMY I KOSZTY PRZESYŁKI, RODZAJE PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia przez nasz sklep wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Under4you.pl pobiera opłatę pokrywającą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Koszty przesyłki" na stronach sklepu.
 3. Zamieszczenie informacji „oferta w przygotowaniu” oznacza że określona linia produktu lub konkretny produkt jest przygotowywany do sprzedaży detalicznej ale nie ma go na stanie magazynowym.
 4. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem lub fakturą VAT.
 5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto under4you.pl, przekazem pocztowym, lub z wykorzystaniem serwisu platnosci.pl (w tym karty płatnicze) oraz system Paypal.
 6. Płatność za pobraniem rozumie się jako dokonanie płatności przez klienta w chwili odbioru paczki na Poczcie Polskiej.
 7. Płatność przelewem rozumie się jako przelanie kwoty za zakupione towary na konto sklepu:
            Numer konta:  56 1160 2202 0000 0001 6791 1452
            Odbiorca:        IMPORTPOL
            Adres:             ul: Kś.J.Popiełuszki 2 lok. 5
                                   55-080 Kąty Wrocławskie, woj Dolnośląskie
 8. Płatność przekazem pocztowym rozumie się jako płatność za pośrednictwem Poczty Polskiej.W tym rodzaju płatności, zamówienie jest realizowane dopiero po przyjęciu przez under4you.pl kwoty za zamówiony towar.
 9. Płatność za pośrednictwem serwisu płatności.pl oraz Paypal dotyczą kart kredytowych.
 10. Opcja „zapakowanie w formie prezentu” jest rozumiana jako zapakowanie zamówionego towaru w formie upominku w ozdobny papier, torbę na prezent.

 

IV REKLAMACJE


 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki proszę zgłaszać kurierowi i najlepiej nie odbierać przesyłki.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z under4you.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

V ZWROTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY


 1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie był użytkowany, czysty i bez zapachów (np. perfumy, kremy, włosy, wszelkiego rodzaju ślady biologiczne ).
 2. W celu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1 należy:

          a.) Skontaktować się ze sklepem under4you.pl,
          b.) Odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem zwrotu” i dowodem zakupu
               na adres:
               Under4you.pl
               ul: Kś.J.Popiełuszki 2 lok. 5
               55-080 Kąty Wrocławskie , z dopiskiem „zwrot”
          c.) W przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek „gratisy”, należy je również zwrócić

     3.  Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (towaru  
          oraz opakowań)  w  transporcie.
            

     4.  Under4you.pl dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki
          poprzez przelew bankowy na wskazane konto, zwrot na konto karty kredytowej lub Paypal. 
         

  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Dane osobowe i adresowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego Under4you.pl, którą można znaleźć w zakładce "Bezpieczeństwo".

 

 

                                                                                                                                                      ZESPÓŁ Under4you.pl

                                                                                                                                                  aktualizacja 1/1/2014

 

 

 

 

 

 

 

KOSZYK
ilość produktów: 0
wartość: 0 zł
pokaż koszyk »
do kasy »

MARKI
logo EA7logo POLO Ralph Laurenlogo Tommy Hilfigerlogo Calvin Kleinlogo Dolce & Gabbanalogo DSQUARED2logo Hugo Bosslogo Emporio Armanilogo D&G Dolce&Gabbanalogo John Gallianologo Versacelogo Diesellogo N2N logo Dior
Projekt i wykonanie: webMethods.pl